Senaste Nytt

Pågående spelutredning kan påverka föreningslivet

Det svenska skattesystemet bygger på att en av samhällets viktigaste aktörer, de ideella föreningarna, är skattebefriade. Så måste det fortsätta att vara.

Sverige håller på att förbereda sig för en ny EU-anpassad lagstiftning på spelmarknaden där det är tänkt att privata aktörer för första gången legalt, med licens, skall kunna agera. Detta har vi kunnat läsa mycket om i media under en lång tid.

Det finns närmare 200 000 föreningar i Sverige. Tillsammans gör vi insatser som inte går att mäta i pengar. Kvinnojourer som erbjuder en fristad för kvinnor som misshandlats i hemmet, scouter som vill fostra goda samhällsmedborgare, läxhjälp så att fler klarar skolan bättre. Listan kan göras hur lång som helst.

Skulle våra spel- och lotteriintäkter bli beskattningsbara får det inte bara effekten att överskottet till verksamhet blir lägre utan det påverkar även möjligheten att generera intäkter inom andra områden. Det blir en snöbollseffekt som slår undan benen på svenskt föreningsliv och innebär att många föreningar kommer att bli betraktade som vilket företag som helst i lagens mening. Ett sådant scenario kan bli droppen som kommer att få många av de ideella krafterna att kasta in handduken.

Detta säger de 12 idrottsföreningar som ställer sig emot beskattning av ideella föreningar inom spel- och lotterimarknaden.

För att läsa hela debattartikeln – klicka här!