Produkter

Som återförsäljare av Folkspels produkter kan du ansluta dig till att bli skannerkund.

Att vara skannerkund hos Folkspel innebär att du bara betalt för de lotter du har aktiverat.

För att administrera dina lotter loggar du in på produkter.folkspel.se och går in under menyn "Lotthantering" Där väljer man i en meny vad det är du ska göra och skanner sedan den aktuella koden. Du både leveransgodkänner dina lotter, aktiverar buntar, vinstinöser lotterna och returrapporterar på denna sidan.

När du vinstinlöser lotter genom produkter.folkspel.se registreras det hos oss på en gång och din provision för vinstinlösen betalas ut på nästa faktura/kreditering.

Här finns en manual för hur skannerfunktionen fungerar.